Voćne sadnice - Kruševac

Tehnologija proizvodnje višnje i marele

Višnja i marela su veoma interesantne i privredno značajne voćne vrste za gajenje u mnogim krajevima naše zemlje, one su kosmopolitske biljke, koje uspevaju na svim tipovima zemljišta i na većim nadmorskim visinama. Plodovi višnje i marele imaju veliku upotrebnu vrednost, tehnološku i dijetetsku, a pogodne su i za raznovrsnu industrijsku preradu. Predstavljaju odličnu sirovinu za frigo industriju i za potrošnju u svežem stanju. Biološko proizvodne osobine kojima se ove voćne vrste odlikuju čine ih veoma rentabilnim i korisnim kulturama. Pored toga u našoj zemlji postoje povoljni prirodni uslovi za njihovo uspešno gajenje na širokom prostoru kako u ravničarskim, tako i u predplaninskim regionima. Međutim, postojeći prirodni resursi još uvek se vrlo malo koriste za uzgoj ovih kultura.
Visoka rentabilnost gajenja, povoljnost prirodnih uslova i mogućnost plasmana kako svežih tako i prerađevina od višnje i marele na domaćem i na inostranom tržištu, poslednjih godina pobudilo je interesovanje velikog broja privrednih organizacija i individualnih proizvođača za gajenje ovih kultura na savremen način što doprinosi većoj ekonomičnosti i rentabilnosti gajenja.
Cilj ove publikacije je da zainteresovanim proizvođačima pruži mogućnost da prošire svoje znanje u tehnologiji gajenja, jer bez poznavanja same biologije ovih kultura i njihovih zahteva ne mogu se postići visoki prinosi koje ove kulture daju.
Očekujući da će zainteresovani postojeći proizvođači kao i budući imati priliku da nam ukažu na određene propuste i nedostatke za koje ćemo se unapred zahvaliti i prihvatiti.

Autori:
Prof. Dr Radisav Blagojević
Master inž. Vladimir Božić
Master inž. Marija Stanković
Scroll