Voćne sadnice - Kruševac

O nama

rasadnik Milojevic

O NAŠEM RASADNIKU

Sami koreni proizvodnje sadnog materijala jako su stari i imaju dugu tradiciju u ovom Kruševačke kraju, pošto je ovaj kraj u voćarsko-vinogradarskoj zoni ljudi su proizvodili sadnice za sebe za podizanje vlastitih zasada.Sa dolaskom novih plemenitih sorti koje se nisu mogle proizvoditi iz semena i izdanaka stvarala se potreba da se stvori rasadničko-kalemarska proizvodnja. Uporedo s dolaskom novih sorti voća došla je i filoksera, koja je potpuno opustošila vinograde i praktično onemogućila da se loza uzgaja na vlastitom korenu. Da bi se vinogradi gajili moralo se prieći kalemljenju na otporne kultivare Američke divlje loze roda Vitis.

Prve lozne podloge stizale su sa severa zemlje, to je bila divlja loza takozvana Dunavka, tako je nazivana, jer je rasla kao divlja vrsta na adama i obalama dunava, Lozne podloge donešene su iz Mađarske, tu na adama se odomaćile i rasle. Kalemari iz ovih krajeva išli su preko zime na Dunav sekli lozu, koju su vozovima slali kući tokom cele zime. Ta proizvodnja tih predratnih godina bila je malog inteziteta i uglavnom je pokrivala vlastite potrebe i potrebe okolnih vinorodnih područja Župe, Levča i Toplice.

Posle drugog svetskog rata pedesetih i šezdesetih godina počinje se s ozbiljnijom proizvodnjom, koju podržava kalemarska zadruga. Zadruga podiže prve matičnjake podloge (kober i montikola i riparija). Takođe dolazi do uvoza novih sorti grožđa, koje vremenom potiskuju stare sorte (prokupac, plovdinu, otelu ...) Zadruga sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka izvozi milione kalemova na ruskom tržištu, a u tu proizvodnju biva uključeno gotovo svako domaćinstvo okolnih sela. Devedesetih godina zadruga propada, a kalemarstvo se svodi na privatnu proizvodnju, izvoza gotovo da i nema i uglavnom se trgovina svodi na prodaju unutar zemlje.

2003. godine donosi se zakon po kome se zabranjuje trgovina sadnim materijalom bez dozvole ministarstva poljoprivrede. Privatni proizvođači prestaju s daljnjom proizvodnjom, osnivaju firme-rasadnike ili se udružuju u zadrugu. Tada se i osniva Rasadnik Milojević koji nastavlja tradiciju proizvodnje sadnica koja je započeta još pre 50 godina.Pedeset godina tradicije u rasadničarstva garantuju kvalitet.

Svake godine zavisno o proceni tržišta menja se asortiman kalemova i sadnica, tako da nijedna proizvodna godina nije istog sastava sortimenta. Rasadnik Milojevic svoje sadnice plasira direktno kod kupaca, prijavljenim prodajnim mestima širom Srbije. Takođe ima oko dvadesetak prodajnih mesta u svim većim mestima u Srbiji.

Takođe možete posetiti naš specijalizovani web sajt za sadnice dunje


Ko smo mi?

Nikola Milojević

Strukovni inžinjer specijalista voćarstva i vinogradarstva

063 / 76 99 99 1

Ivan Milojević

Poljoprivredni tehničar

063/ 123 13 57

Miroljub Milojević

Poljoprivredni tehničar

063/ 71 26 310

Scroll