sadnice vinove loze

Sadnice vinove loze

Prokupac vinova loza

Sadnice vinove loze sorte Prokupac

Vinova loza Vranac

Sadnice vinove loze sorte Vranac

Merlo vinova loza

Sadnice vinove loze sorte Merlo

Merlo je stara francuska sorta vrhunskog kvaliteta, preporučuje se za pripremanje vrhunskih crnih vina.

Vinske sorte grozdja frankofka

Sadnice vinove loze sorte Frankovka

Sadnice grozdje Sardone

Sadnice vinove loze sorte Sardone

Sadnice vinove loze sorte Smederevka

Tamjanika crna grozdje

Sadnice vinove loze sorte Crna tamjanika

Vinske sorte Bela tamnjanika

Sadnice vinove loze sorte Bela tamjanika

Vocne sadnice grozdje Plovdivna

Sadnice vinove loze sorte Plovdina

Sadnice vinove loze sorte Afus Ali

Muskat hamburg vinska sorta

Sadnice vinove loze sorte Muskat Hamburg

Kardinal vinova loza

Sadnice vinove loze sorte Kardinal

Lasta vinova loza

Sadnice vinove loze sorte Lasta

Vinske sorte Moldavija

Sadnice vinove loze sorte Moldavija

Vocne sadnice Muskat Italija

Sadnice vinove loze sorte Muskat Italija

Sadnice vinove loze Kabernet Sovinjon

Sadnice vinove loze sorte Kabernet Sovinjon

Kabernet Sovinjon (Cabernet Sauvignon) je vrhunska sorta za dobijanje vrhunskih crnih vina francuskog porekla redovno nakuplja preko 25 briksa šećera preporučuje se za profi voćara.

Sadnice vinove loze Sovinjon

Sadnice vinove loze sorte Sovinjon

Sovinjon vrhunska francuska bela sorta vinove loze preporučuje se za pripremanje vrhunskih vina bele boje.

Scroll