Voćne sadnice - Kruševac

Tehnologija proizvodnje trešnje

Trešnja je veoma interesantna i privredno značajna voćna vrsta za gajenje u mnogim krajevima naše zemlje, ona je kosmopolitska biljka, koja uspeva na svim tipovima zemljišta i na svim nadmorskim visinama. Plodovi trešnje imaju veliku upotrebnu vrednost, tehnološku i dijetetsku, a pogodna je i za raznovrsnu industrijsku preradu. Predstavlja odličnu sirovinu za frigo industriju i za potrošnju u svežem stanju. Biološko proizvodne osobine kojima se ova voćna vrsta odlikuje čine je veoma rentabilnom i korisnom kulturom. Pored toga u našoj zemlji postoje povoljni prirodni uslovi za njeno uspešno gajenje na širokom prostoru kako u ravničarskim, tako i u predplaninskim regionima. Međutim, postojeći prirodni resursi još uvek se vrlo malo koriste za uzgoj ove kulture. Visoka rentabilnost gajenja, povoljnost prirodnih uslova i mogućnost plasmana kako svežih tako i prerađevina od trešnje na domaćem i na inostranom tržištu, poslednjih godina pobudilo je interesovanje velikog broja privrednih organizacija i individualnih proizvođača za gajenje ove kulture na savremeni način, što doprinosi većoj ekonomičnosti i rentabilnosti gajenja.
Cilj ove publikacije je, da zainteresovanim proizvođačima i stručnim kadrovima pruži mogućnost da prošire cvoje znanje o gajenju trešnje, jer bez boljeg poznavanja ove kulture i tehnologije njenog gajenja nije moguće postizanje visokih i kvalitetnih prinosa i u najpovoljnijim prirodnim uslovima.
Nadamo se da će ova publikacija poslužiti stručnjacima na terenu i individualnim proizvođačima da inoviraju nova saznanja za uspešno gajenje ove voćne vrste. Očekujući da će zainteresovani postojeći proizvođači kao i budući imati priliku da nam ukažu na određene propuste i nedostatke za koje ćemo se unapred zahvaliti i prihvatiti.

Autori:
Prof. Dr Radisav Blagojević
Master inž. Vladimir Božić
Scroll