Voćne sadnice - Kruševac

Tehnologija proizvodnje jagode

Jagoda je veoma interesantna i privredno značajna voćna vrsta za gajenje u mnogim krajevima naše zemlje, ona je kosmopolitska biljka, koja uspeva na svim tipovima zemljišta i na svim nadmorskim visinama. Plodovi jagode imaju veliku upotrebnu vrednost, tehnološku i dijetetsku, a pogodna je i za raznovrsnu industrijsku preradu. Predstavlja odličnu sirovinu za frigo industriju i za potrošnju u svežem stanju. Biološko proizvodne osobine kojima se ova voćna vrsta odlikuje čine je veoma rentabilnom i korisnom kulturom. Pored toga u našoj zemlji postoje povoljni prirodni uslovi za njeno uspešno gajenje na širokom prostoru kako u ravničarskim, tako i u predplaninskim regionima. Međutim, postojeći prirodni resursi još uvek se vrlo malo koriste za uzgoj ove kulture. Visoka rentabilnost gajenja, povoljnost prirodnih uslova i mogućnost plasmana kako svežih tako i prerađevina od jagode na domaćem i na inostranom tržištu, poslednjih godina pobudilo je interesovanje velikog broja privrednih organizacija i individualnih proizvođača za gajenje ove kulture na savremeni način (korišćenje polietilen folije kao podloge i plastenika
većih dimenzija) što doprinosi većoj ekonomičnosti i rentabilnosti gajenja.
Cilj ove publikacije je da zainteresovanim proizvođačima pruži mogućnost da prošire svoje znanje u tehnologiji gajenja, jer bez poznavanja same biologije kulture i njenih zahteva ne mogu se postići visoki prinosi koje ova kultura daje.
Očekujući da će zainteresovani postojeći proizvođači kao i budući imati priliku da nam ukažu na određene propuste i nedostatke za koje ćemo se unapred zahvaliti i prihvatiti.

Autori:
Prof. Dr Radisav Blagojević
Master inž. Vladimir Božić
Scroll